Tromsø er i gang med vårt første åpne tilbud!

Foreleser Øyvind Thorvaldsen fra Høgskolen i Hedmark

Foreleser Øyvind Thorvaldsen fra Høgskolen i Hedmark

Som tidligere meldt lyste vi ut et «åpent» tilbud i Tromsø. Tromsø og omegn fikk da mulighet til å melde på enkeltpersoner til utdanningen i Tromsø. Totalt 16 deltakere fra Alta, Berlevåg, Loppa, Vardø (alle Finnmark), Lyngen, Ibestad, Tromsø (Troms) og Sørfold (Nordland) startet utdanningen på Modul 1, «Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter» 2. og 3. september.

Foreleser Øyvind Thorvaldsen fra Høgskolen i Hedmark og kursleder Rune Mathiassen fra Fagakademiet er godt fornøyd med første samling. Kommentarer på evalueringene fra studentene tyder på at de også er godt fornøyd;
«Stort utbytte av kurset, har fått nytt perspektiv på hvordan lederjobben kan utføres» og «Veldig god bevisstgjøring av egen rolle som leder og person. Hva bør jeg jobbe med osv. Bra!!»

Bakgrunnen for et «åpent» tilbud bygger på at mange små kommuner ikke har mange nok potensielle deltakere til å bestille studiet alene, eller sammen med sine nærmeste kommuner. Ved at vi inviterte alle disse, ble det totalt et studium i Tromsø. Vi håper at så mange som mulig også fortsetter videre. Siste samling er 7 – 8 oktober, og neste modul vil umiddelbart bli utlyst, med oppstart vinter 2015.

Det er utlyst et åpent tilbud i Oslo også, med oppstart i november 2014, for mer informasjon se her http://lederutdanning-helse-omsorg.no/modul-1-som-apent-tilbud-i-oslo/.