– Lederprogrammet for helseledere fungerer!

Noen betraktninger fra vår erfarene foreleser Øyvind Thorvaldsen. Sitter og leser eksamensbesvarelser fra Modul 1, og får lyst til å formidle noen erfaringer. Mange positivt overrasket og glade for den praktiske-metodiske og treningsmessige tilnærmingen i samlingene. Vi er mye ute ”på gulvet”, og der blir alle ”interaktive”. Alle blir utfordret gjensidig av hverandre  i arbeidet med …

Continue reading ‘– Lederprogrammet for helseledere fungerer!’ »