Storsatsing i Ringsaker

I Ringsaker skal 40 ledere i helse- og omsorgstjenesten gjennom et treårig løp for å bli bedre ledere. De skal ta åtte moduler à 7,5 studiepoeng, over tre år. Dette er det største  prosjektet innen dette studiet siden vi startet, mht antall deltakere og at de skal ta åtte emner, samt at det i tillegg er …

Continue reading ‘Storsatsing i Ringsaker’ »

– Lederprogrammet for helseledere fungerer!

Noen betraktninger fra vår erfarene foreleser Øyvind Thorvaldsen. Sitter og leser eksamensbesvarelser fra Modul 1, og får lyst til å formidle noen erfaringer. Mange positivt overrasket og glade for den praktiske-metodiske og treningsmessige tilnærmingen i samlingene. Vi er mye ute ”på gulvet”, og der blir alle ”interaktive”. Alle blir utfordret gjensidig av hverandre  i arbeidet med …

Continue reading ‘– Lederprogrammet for helseledere fungerer!’ »

Info Modul 1

Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter Studentene skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:   Kunnskap: • Kjennskap til forskjellige lederoller, lederfunksjoner og ledelsesformer og hvordan dette påvirker og utvikler egen lederpraksis. • Kunnskap om distribuert ledelse, teamledelse, selvledelse og operativ ledelse og ledelse av myndiggjorte medarbeidere i praksis. • Forståelse for sammenhengen …

Continue reading ‘Info Modul 1’ »