Utvikling av nye moduler på gang

Onsdag 4. og torsdag 5. juni var de involverte partene (Fagakademiet, RO og HH) samlet på Gardermoen, fortrinnsvis for å planlegge nye moduler knyttet til studiet «Lederutdanning – helse og omsorg». Flere representanter fra oppdragsgiversiden var også invitert til å delta den første dagen.     Tre av representanter fra oppdragsgiversiden var invitert til å …

Continue reading ‘Utvikling av nye moduler på gang’ »

– Lederprogrammet for helseledere fungerer!

Noen betraktninger fra vår erfarene foreleser Øyvind Thorvaldsen. Sitter og leser eksamensbesvarelser fra Modul 1, og får lyst til å formidle noen erfaringer. Mange positivt overrasket og glade for den praktiske-metodiske og treningsmessige tilnærmingen i samlingene. Vi er mye ute ”på gulvet”, og der blir alle ”interaktive”. Alle blir utfordret gjensidig av hverandre  i arbeidet med …

Continue reading ‘– Lederprogrammet for helseledere fungerer!’ »