Økonomistyring og virksomhetens kvalitetsutvikling – utdanningens modul 3

I modul 3 er det styringen av virksomheten i vid forstand som er temaet. I den første samlingen er hovedtemaet kommuneøkonomi, med vekt på bl. a. budsjettering og budsjettoppfølging. Studentene lærer hvordan virksomhetslederen skal følge med i den økonomiske utviklingen i eget virksomhetsområde, herunder hvordan evalueringen av forbruket skal foregå og rapporteres. I den andre samlingen …

Continue reading ‘Økonomistyring og virksomhetens kvalitetsutvikling – utdanningens modul 3’ »