Studentinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Bruk av Fronter
Studentkort
Brukerstøtte, bestille passord-lenke

Eksamen
Eksamensforskrift/forskrift for eksamenskandidater
Kandidatnummer
Vurderingsformer; Se modulbeskrivelser
Sensurfrist

Karakterutskrift
Sendes ut automatisk til de som har bestått modulen etter at sensur har falt.

Kursbevis
Fås ved henvendelse til Campus Rena ved tove.mikkelsen@hihm.no . Utstedelse av kursbevis forutsetter at den obligatoriske oppgaven i modulen er godkjent.

Semesteravgift
Betales av oppdragsgiver og ikke av den enkelte student.

For øvrig vises det til Høgskolens øvrige regelverk
Regelverk ved Høgskolen i Hedmark
http://www.hihm.no/Hovedsiden/Student/Studieloepet/Regelverk

Bibliotek