Storsatsing i Ringsaker

I Ringsaker skal 40 ledere i helse- og omsorgstjenesten gjennom et treårig løp for å bli bedre ledere. De skal ta åtte moduler à 7,5 studiepoeng, over tre år.

Dette er det største  prosjektet innen dette studiet siden vi startet, mht antall deltakere og at de skal ta åtte emner, samt at det i tillegg er et parallelt prosjekt som ser på organisasjonslæring.

Ringsaker er de første som er med på et prosjekt for å finne ut hva organisasjonen som helhet får ut av at lederne tar denne utdanningen. I forkant av at utdanningen startet opp, ble det foretatt en undersøkelse blant noen av lederne og medarbeiderne til studentene, samt tillitsvalgte. De samme personene vil også, etter halvgått studieløp, igjen bli spurt de samme spørsmålene, slik at i kan se om det har skjedd en utvikling.

Se mer her (Ringsaker kommune) og her (Ringsaker Blad).
Kommunal Rapport har også omtalt dette her.

Ringsaker_studenter  (bilde fra nettsiden til Ringsaker kommune)

 

Vi ønsker Ringsaker lykke til – både med studier og organisasjonslæringen!