Tromsø er i gang med vårt første åpne tilbud!

Foreleser Øyvind Thorvaldsen fra Høgskolen i Hedmark

Foreleser Øyvind Thorvaldsen fra Høgskolen i Hedmark

Som tidligere meldt lyste vi ut et «åpent» tilbud i Tromsø. Tromsø og omegn fikk da mulighet til å melde på enkeltpersoner til utdanningen i Tromsø. Totalt 16 deltakere fra Alta, Berlevåg, Loppa, Vardø (alle Finnmark), Lyngen, Ibestad, Tromsø (Troms) og Sørfold (Nordland) startet utdanningen på Modul 1, «Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter» 2. og 3. september.

Foreleser Øyvind Thorvaldsen fra Høgskolen i Hedmark og kursleder Rune Mathiassen fra Fagakademiet er godt fornøyd med første samling. Kommentarer på evalueringene fra studentene tyder på at de også er godt fornøyd;
«Stort utbytte av kurset, har fått nytt perspektiv på hvordan lederjobben kan utføres» og «Veldig god bevisstgjøring av egen rolle som leder og person. Hva bør jeg jobbe med osv. Bra!!»

Bakgrunnen for et «åpent» tilbud bygger på at mange små kommuner ikke har mange nok potensielle deltakere til å bestille studiet alene, eller sammen med sine nærmeste kommuner. Ved at vi inviterte alle disse, ble det totalt et studium i Tromsø. Vi håper at så mange som mulig også fortsetter videre. Siste samling er 7 – 8 oktober, og neste modul vil umiddelbart bli utlyst, med oppstart vinter 2015.

Det er utlyst et åpent tilbud i Oslo også, med oppstart i november 2014, for mer informasjon se her http://lederutdanning-helse-omsorg.no/modul-1-som-apent-tilbud-i-oslo/.

 

Utvikling av nye moduler på gang

Oppdragsgiver om sine erfaringerOnsdag 4. og torsdag 5. juni var de involverte partene (Fagakademiet, RO og HH) samlet på Gardermoen, fortrinnsvis for å planlegge nye moduler knyttet til studiet «Lederutdanning – helse og omsorg». Flere representanter fra oppdragsgiversiden var også invitert til å delta den første dagen.

 

 

Tre av representanter fra oppdragsgiversiden var invitert til å fortelle om sine erfaringer med studiet. Alle tre var fra regioner der de har gjennomført de fire første modulene (30 stp), og et par av dem hadde også vært med som studenter selv. De ble utfordret til å si noe om;

–          Hvordan utdanningen har blitt mottatt
–          Hvilken nytte/resultater utdanningen har hatt for deltakerne og deres virksomheter
–          Hva som kan forbedres

Det var interessant å høre hvilket utgangspunkt de forskjellige oppdragsgiverne hadde før de valgte å bestille studiet, og i hvor ulik grad de hadde gjort forberedelser før de startet studiet. Noen hadde en relativt grundig prosess i kommunen – der de som skulle bli med ble nøye valgt ut, mens det hos andre ble en litt mer tilfeldig sammensetting av deltakergruppa. Alle var imidlertid enige om at nettverksbyggingen som foregikk i gruppene var en positiv «bonus» de i utgangspunktet ikke hadde regnet med å oppnå.

Tilbakemeldingene på selve studiet var overveldende positive. Det ble fremhevet spesielt det positive ved at studiet er praksisnært og at studentene kjenner seg igjen i egen hverdag i det som blir presentert. Metoder som blir brukt i studiet er også lett å ta til seg, og deltakerne har fått verktøy som de enkelt har implementert i egen arbeidshverdag. Mange har også fått «fornyet gammel kunnskap», ved at de har blitt mer bevisst på hva de allerede hadde av kompetanse.

Representantene fra oppdragsgiversiden var også invitert til å delta på en brainstorming mht nye tema som kan være interessant for målgruppen; helse- og omsorgstjenesten. Mange spennende temaer kom frem, eksempelvis; velferdsteknologi, innovasjon og ledelse, kvalitetsforbedring, endringsledelse, flerkulturell forståelse, beslutningsprosessen og mye mye mer. Innspillene som kom ble jobbet videre med av alle som var med den andre dagen, som var representanter fra alle på tilbydersiden – både faglige, kursledere og prosjekteiere.

Det ble ikke fattet noen beslutning på hva de neste emnene som skal tilbys vil bli. Prosjektgruppa vil i nær fremtid ha et møte, der de vil bestemme hva den neste modulen – Modul 6 – vil inneholde. Det vil i neste runde bli nedsatt en gruppe som vil jobbe frem en emnebeskrivelse på dette, som vi satser på å ha klar for gjennomføring våren 2015.

Utviklingsfokus

 

Modul 1 tilbys i Tromsø-området

Til høsten tilbyr vi LEDELSE AV  MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE OG UTVIKLING AV PERSONLIGE LEDERFERDIGHETER, 7,5 studiepoeng (modul 1), som et åpent tilbud i Tromsø.  Dette er en unik mulighet til å melde på enkeltpersoner til utdanningen i Tromsø, og vi håper mange i og rundt Tromsø benytter seg av muligheten.

Studiet tilbys med samlinger til følgende tider;
02.09.2014 kl. 10:00 – 16:00 1.samling
03.09.2014 kl. 09:00 – 15:00 1.samling
07.10.2014 kl. 10:00 – 16:00 2.samling
08.10.2014 kl. 09:00 – 15:00 2.samling

Målet med studiet er å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dernest gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

For mer informasjon og om påmelding , se http://www.fagakademiet.no/KURS.aspx?mid=5266&fk=7825

 

Modul 1 – åpent tilbud i Oslo

Til høsten tilbyr vi LEDELSE AV  MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE OG UTVIKLING AV PERSONLIGE LEDERFERDIGHETER (modul 1), som et åpent tilbud i Oslo.  Dette er en unik mulighet til å melde på enkeltpersoner til utdanningen i Oslo-området, og vi håper mange benytter seg av muligheten.

Samlingstidspunkter er i november-14 og januar-15. Målet med studiet er å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dernest gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.
For mer informasjon og om påmelding , se http://www.fagakademiet.no/STUDIER.aspx?mid=5321&fk=7958

 

– Gratulerer til gjengen fra Stord med fullført utdanning

stordgjengenVi gratulerer gjengen fra Stord med fullført eksamen i modul 2. 31 ledere fra Stord kommune har nå gjennomført alle fire modulene i lederutdanning helse- og omsorg. – Det har vært en fin og humørfylt gruppe, og de har jobbet bra igjennom hele modulen forteller foreleser Vigdis Hansen. I tillegg til utbytterike dager med denne flotte gjengen, har tilreisende kursledere gledet seg over vakkert vær, på en vakker øy.

Se omtalen på Stord kommunes egne nettsider:
http://www.stord.kommune.no/no/nyhende/Meir-kompetente-leiarar/

 

 

 

 

 

 

 

Kaffe og kake markerer siste undervisningsdag i Glåmdalen

GlåmdalengruppaGlåmdalsregionen var ferdig med Modul 4 i uke13, og som bildene viser – det er mange fornøyde deltakere. Til høsten ønsker disse studentene sammen med noen tilkomne studenter i Glåmdalsregionen å fortsette med  modul 5. På siste undervisningsdag spanderte HR-enheten kaffe og kake på studenter og forelsere. Våren 2014 er det mange som blir ferdige med alle fire modulene, og det er stor interesse for modul 5.  «-For oss som arrangerer og foreleser, er det svært motiverende  å registrere tilbakemeldingene som rett og slett er overstrømmende», sier foreleser og prosjektleder for utdanningen, Gunvor Stensrud.

 

 

 

Modul 4 er gjennomført i Grimstad med fornøyde deltakere

Forhandlingene førte frem!

Forhandlingene første frem!

Einar Holand forteller at de i Grimstad er ferdig med Modul 4. Bildet viser hvor fornøyde deltakerne er, kanskje litt ekstra fornøyde disse her fordi de vant en innlagt forhandlingskonkurranse. Det er mange klasser som nå blir ferdige med alle fire modulene i løpet av denne våren.  For oss som arrangerer og foreleser, er det svært tilfredsstillende å registrere tilbakemeldingene som rett og slett er overstrømmende.  Når vi nå har etablert modul 5, er det etter at studentene selv har etterspurt en fortsettelse – de vil helt enkelt ikke at dette skal ta slutt etter fire moduler.

Valdresregionen er ferdig med modul 4

16 blide og fornøyde deltakere har avsluttet undervisningen på Modul 4. Foreleser Åse Monica Leirvik og kursleder Odd Mandal forteller at det har vært stort engasjement og gode samlinger med denne gjengen. Ytterligere 37 deltakere fra denne regionen har meldt interesse for gjennomføring av Modul 5, høsten 2014!

Blid gjeng fra Valdresregionen

Blid gjeng fra Valdresregionen

 

 

Snart klare for eksamen i Porsgrunn og Skien

Studentene fra Porsgrunn og Skien hadde siste samling i sin lederutdanning mandag og tirsdag.  Her er de ivrig opptatte med å legge en forhandlingsstrategi som skal føre til seier for den av gruppene som mest effektivt kan forhandle seg fram til en løsning som fører til at den siste brikken kommer på plass.

Skal man bli en dyktig forhandler, må man forhandle.  Man må ha kompetanse som innebærer å forstå mekanismene i det å komme til enighet når interesser står mot hverandre – men først og fremst må man praktisere. Modul 4 i lederutdanningen handler om dette, både å forstå komplekse forhandlingsprosesser, ha en verktøykasse av teknikker og  å prøve dette ut for å være tryggere når kompetansen skal operasjonaliseres. Ledere forhandler hele tiden, de som nå har gjennomført modul 4 har fått med seg både praktiske verktøy og teoretisk forståelse.