Økonomistyring og virksomhetens kvalitetsutvikling – utdanningens modul 3

Gaute Arneson - Fagansvarlig

Gaute Arneson – Fagansvarlig

I modul 3 er det styringen av virksomheten i vid forstand som er temaet. I den første samlingen er hovedtemaet kommuneøkonomi, med vekt på bl. a. budsjettering og budsjettoppfølging. Studentene lærer hvordan virksomhetslederen skal følge med i den økonomiske utviklingen i eget virksomhetsområde, herunder hvordan evalueringen av forbruket skal foregå og rapporteres.

I den andre samlingen arbeider vi med kvalitetsbegrepet, objektiv og subjektiv kvalitet og hvordan man skal kunne gjøre kvaliteten målbar v.h.a. resultatindikatorer.
Mellom de to samlingene arbeider studentene med en obligatorisk oppgave der det spørres etter resultatindikatorer for økonomi / økonomistyringen av virksomheten. Modulen avsluttes, i likehet med de tre andre modulene, med en hjemmeeindividuell- eller gruppeeksamen som gir 7,5 studiepoeng.