Modul 1 tilbys i Tromsø-området

Til høsten tilbyr vi LEDELSE AV  MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE OG UTVIKLING AV PERSONLIGE LEDERFERDIGHETER, 7,5 studiepoeng (modul 1), som et åpent tilbud i Tromsø.  Dette er en unik mulighet til å melde på enkeltpersoner til utdanningen i Tromsø, og vi håper mange i og rundt Tromsø benytter seg av muligheten.

Studiet tilbys med samlinger til følgende tider;
02.09.2014 kl. 10:00 – 16:00 1.samling
03.09.2014 kl. 09:00 – 15:00 1.samling
07.10.2014 kl. 10:00 – 16:00 2.samling
08.10.2014 kl. 09:00 – 15:00 2.samling

Målet med studiet er å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dernest gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

For mer informasjon og om påmelding , se http://www.fagakademiet.no/KURS.aspx?mid=5266&fk=7825