Lederutdanning helse og omsorg – nå også som påmeldingsstudium!

forside helselederbrosjyreBLI EN TRYGGERE OG BEDRE LEDER

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen? 

2700 deltakere fra over 115 kommuner har siden 2012 tatt en eller flere moduler (hver modul på 7,5 stp.)  i studiet «Lederutdanning – helse og omsorg». De har fått ny praktisk kompetanse og verktøy til å håndtere utfordringer i sin lederhverdag innen helse- og omsorgssektoren i kommunene!

Nå tilbys studiet som påmeldingsstudium over hele landet i perioden vår 2015 – høst 2016. Du kan velge å delta på en eller flere moduler og påmelding skjer til den enkelte modul. Det er fullt mulig å benytte ulike studiesteder underveis i studiet.

 

Oppgitte linker i oversikten nedenfor betyr at det er mulig å få mer informasjon om det spesifikke tilbudet samt påmeldingsmulighet. Vi vil fortløpende oppdatere denne oversikten.

Vår 2015:

Modul 5          Oslo – 1.samling 23.-24.04.15 og 2.samling 01.-02.06.15.
Påmeldingsfrist 26.03.15 Modul 5 – Oslo vår 2015

Modul 1          Trondheim – 1.samling 04.-05.05.15 og 2.samling 16.-17.06.15.
Påmeldingsfrist 15.04.15 Modul 1 – Trondheim vår 2015

I tillegg er Modul 2 under gjennomføring i Tromsø.

Høst 2015:

Modul 1          Stavanger – 1.samling 02.-03.09.15 og 2.samling 20.-21.10.15.
Påmeldingsfrist (kommer) Modul 1 – Stavanger vår 2015

Modul 3          Trondheim – 1.samling 14.-15.09.15 og 2.samling 28.-29.10.15.
Påmeldingsfrist 25.08.15

Modul 3          Tromsø

Modul 2          Oslo

Modul 3          Oslo (Oppstart)

Modul 2          Bodø

Modul 2          Stavanger

Modul 5          Vestfold

Vår 2016:

Modul 4          Tromsø

Modul 3          Oslo (avsluttes)

Modul 4          Oslo

Modul 2          Trondheim

Modul 3          Bodø

Modul 3          Stavanger

Høst 2016:

Modul 4          Bodø

Modul 4          Trondheim

Modul 4          Stavanger

Det tas forbehold om nok deltakere og ev. endringer samt mulig nye moduler.  For hvert tilbud som er lagt ut er det oppgitt en kontakttelefon. I tillegg kan Odd Mandal, e-post odd.mandal@fagakademiet.no tlf. 41677510 kontaktes.

Lederutdanningen (modul 1-4) tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Hedmark på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennom Kompetanseløftet 2015. I tillegg har samarbeidspartnerne utviklet modul 5 (Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten) og modul 6 (Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten). Utover dette er modul 7, 8 og 9 under planlegging, slik at hele lederutdanningen kan gi min. 60 studiepoeng.