– Lederprogrammet for helseledere fungerer!

Fornøyd foreleser

Øyvind Thorvaldsen –
Fornøyd foreleser

Noen betraktninger fra vår erfarene foreleser Øyvind Thorvaldsen.

Sitter og leser eksamensbesvarelser fra Modul 1, og får lyst til å formidle noen erfaringer.

Mange positivt overrasket og glade for den praktiske-metodiske og treningsmessige tilnærmingen i samlingene. Vi er mye ute ”på gulvet”, og der blir alle ”interaktive”. Alle blir utfordret gjensidig av hverandre  i arbeidet med egen selvinnsikt og utvikling av relasjonelle ferdigheter. Vi lærer metoder ved å bruke dem, og i disse prosessene finner de sine utfordringer og målsetting for egen utvikling som ledere! Teori finner de masse av i litteraturen, så forelesninger tar ikke så mye plass; vi jobber ”opplevelsesbasert”. Mange skriver faktisk mye av oppgaven mens vi er sammen, og der både teori, metode og egne relasjonelle ferdigheter blir opplevd i sammenheng.

Mye humor og ”bevegelse” preger samlingene, og mange uttrykker at de har fått økt motivasjon for å bruke mer inkluderende arbeidsformer i organisasjonen.

Jeg er imponert over studentenes evne til å involvere seg og la seg utfordre i egne læringsprosesser, og metodene vi bruker er det mange som ”tar med seg hjem”. Mange rapporterer at de har prøvd nye tilnærminger i lederrollen, og at de ser tydeligere hva de ønsker å utvikle i egen lederrolle.

Om noen lurer på hva jeg opplever som prosessleder/foreleser;  Studiet er svært engasjerende å jobbe med når så mange forteller om stort læringsutbytte! Evalueringene er svært gode, og jeg tror det handler om at arbeidsformene er så engasjerende og har så stor overføringsverdi; ”the method is the message”!

Tror vi har fått til en optimal balanse mellom teori-refleksjon-øvelse/trening og relasjonsutvikling i praksis. Her er noen sitater fra eksamensoppgavene jeg har lest i dag;

«Min deltagelse i lederutdanningen har fått meg til å reflektere ytterligere over hvordan man kan bruke relasjonelt lederskap til videre utvikling,  til å oppnå et forpliktende samspill, ansvarsbevissthet og godt medarbeiderskap. Jeg har tilegnet meg ny kunnskap om metoder som selvledelse og transformasjonsledelse. Dette har inspirert meg og gitt grunnlag for min plan for videre lederutvikling».

«Som leder vil jeg nå modellere selvledelse. Jeg vil oppmuntre til selvdefinerte mål og motivere til fremvekst av positive tankemønstre. Med fokus på dette, samt belønning i form av tilbakemelding og annerkjennelse, ønsker jeg å skape en selvledelses – kultur på min arbeidsplass».

«Samlingene, litteraturen og arbeidet med denne oppgaven har skapt motivasjon og nytt engasjement hos meg. Jeg føler spenning, forventning og glede ved å skulle ta fatt på min plan for utviklingsarbeid. Jeg har stor tro på at jeg, ved hjelp av den lærdom jeg har tilegnet meg, vil kunne bidra til utvikling i praksis «.

«Jeg har tilegnet meg mer teoretisk og praktisk kunnskap for å utvikle meg til en god leder for meg selv og mine medarbeidere». 

Jeg vil påstå at de er svært representative og det kan jeg si på bakgrunn av å ha lest et par hundre eksamensbesvarelser snart.

Hilsen Øyvind