Læring til endring

Kristiansund, Averøya og Smøla er i gang med modul 4 i utdanningen. For mange er dette starten på yrkesåret 2014 og for ganske mange av deltakerne et nytt blikk på egen praksis.

Vi aner at effekten av læring er at noen tar tak i gode endringsprosesser, sier Erik Larsen fra Høgskolen i Hedmark. Han og Møyfrid Hallset fra RO, har gjennomført fire dager med to grupper med temaer som folkehelse, brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og helhetlig pasientforløp. På neste samling i mars skal vi jobbe med mulighetene for endringer, kommunikasjon og forhandlinger. Møyfrid og jeg gleder oss allerede til å møte så engasjerte og ekte fagfolk fra helse- og sosialsektoren, sier Erik.