– Koordinering og planlegging må til

Fellessamling for prosjektledelse, faglig- og adminsitrativt involverte

Fellessamling for prosjektledelse, faglig- og adminsitrativt involverte

Det er mye planlegging og koordinering for at et så stort utdanningsprosjekt skal gå på skinner. Det er mye intern planlegging innen de ulike modulene, men en gang per semester møtes prosjektledelse, faglige og administrativt involverte til fellessamling. Det er litt forskjellige temaer per gang, men samlingene bærer preg av koordinering, videreutvikling og erfaringsutveksling. I oktober møttes vi på Gardermoen, og tema for samlingen var veien videre og markedsføring.

De neste ukene vil studenter og de faglige ha sine siste samlinger for semesteret, og deretter starter eksamensperioden. Vi ønsker alle våre studenter lykke til!