Kontakt oss

Kontaktpersoner hos samarbeidspartene

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Einar Holand, einar.holand@ro.no / telefon: 74 83 97 88

Fagakademiet
Odd Mandal, odd.mandal@fagakademiet.no / telefon: 41 67 75 10

Høgskolen i Innlandet
Marte Tøndel, marte.tondel@inn.no /telefon: 62 43 04 38

Administrative kontakter ved Høgskolen i Innlandet
Ingunn Schult, ingunn.schult@inn.no, telefon: 62 43 04 10

Brukerstøtte, brukerstotte@inn.no, telefon: 62 43 04 99