Innhold – fire moduler

Opptakskrav til modulene:
Dersom du ønsker uttelling av studiepoeng, er opptakskravet som til grunnutdanninger til høgskoler/universitet ellers: generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Deltakelse må også være godkjent av leder før kursstart.

Du kan også delta selv om du ikke ønsker studiepoeng, og vil da følge studieløpet på lik linje med de andre. Vi gjør oppmerksom på at for å få utstedt kursbevis må den obligatoriske oppgaven i modulen være godkjent.

De fire modulene er:

Modul 1
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter

 • Om ledelse – ulike teorier og ulike former
 • Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor
 • Utvikling av personlige lederferdigheter
 Modul 2
Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling

 • Hvordan man kan utvikle kompetansen i organisasjonen – ulike teorier
 • Om rekrutteringsmetoder
 • Om å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid
Modul 3
Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling

 • Kommunal økonomi – metoder og modeller
 • Økonomistyring og regnskap
 • Om behovet for kontinuerlig og systematisk kvalitetsutvikling
 • Kvalitetsverktøy
 • Teori og praksis – refleksjon over egen tjenesteutøvelse
Modul 4
Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse

 • Nye krav i samhandlingsreformen og Omsorgsplan 2015
 • Pasientforløp og samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Tverrfaglig samarbeid og ekstern samhandling
 • Egen evne til kommunikasjon og forhandling – både med samarbeidspartnere og brukere

Du kan klikke på tittel i hver av de fire modulene for å lese mer om innholdet.

Faglig ansvarlig:
Høgskolen i Hedmark