Ikke oppstart av modul 5 nå, men flere muligheter kommer!

paragrafDessverre blir det ikke oppstart av det nye emnet; Modul 5 (om lovverk) på lederutdanningen dette semesteret likevel. For noen ble det nok for kort tid fra informasjon om emnet kom, til det var mulig å få tilrettelagt på jobb og privat for å kunne delta. For andre passet det ikke fordi de ennå driver med en av de andre modulene. Det ble i alle fall for få påmeldte til at vi kan starte opp nå.

Mest sannsynlig vil ikke Modul 5 som åpent tilbud (enkeltpåmeldinger, som det var nå) bli arrangert høsten 2014. Vi har imidlertid fått henvendelser fra flere forskjellige kommuner/regioner som ønsker å bestille Modul 5 for gjennomføring lokalt, så det vil da være mulig for mange å bli med i sitt nærområde. Følg derfor med i din kommune, eller snakk med din nærmeste leder – om du er interessert i å bli med.