Håndtering av konflikter

På Finnsnes startet de i dag med første gjennomføring av det sammenslåtte emnet «Samhandling, kriser og konflikthåndtering» (15 stp), der Einar Holand (RO) og Stig Holen (HINN) er godt i gang med undervisningen. Med Hurtigruta i bakgrunnen og nydelig utsikt, klarer de forhåpentligvis å holde studentenes oppmerksomhet – slik at de lærer mer om bl.a.:

  • takling av faglig uenighet
  • konflikthåndtering og -forståelse
  • kommunikasjon i profesjonell praksis
  • håndtering av kriser
  • tverrfaglig og flerfaglig handlingskompetanse
  • forhandlingsteknikk

Emnet er en sammenslåing av de to modulene «Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse (7,5 stp) og «Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten» (7,5 stp), hhv modul 4 og 8.

Dette emnet har tre samlinger, og avslutter med en hjemmeeksamen over tre uker.

Vi ønsker lykke til videre!