– Gøy mens vi holder på

Faglig ansvarlig for modul 1, Elisabeth Rønnevig

Faglig ansvarlig for modul 1, Elisabeth Rønnevig

Elisabeth Rønnevig er faglig ansvarlig for modul 1 «Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlig lederferdigheter».

Denne modulen vektlegger relasjonell ledelse og personlig utvikling. Mange uttrykker at studiet gir en kjærkommen «fot i bakken» -anledning der du får reflektere over egen lederatferd, egne prioriteringer og evne til å kommunisere med medarbeidere og kollegaer. Samlingene har øvelser og drøftinger som bringer egenrefleksjon opp på et høyere bevissthetsnivå og gir mulighet for større innsikt i egen lederatferd. Også eksamen omhandler egenrefleksjon og konkrete oppdrag for personlig utvikling; evne til samarbeid, kommunisere, utvikle trygge relasjoner, mot til å ta sjanser og gjøre feil, være oppmerksom overfor seg selv og andre. Og så har vi det gøy mens vi holder på!