Fjellregionen satser på lederutdanning innen helse og omsorg

Kursholder Vigdis i samtale med studentene

Fjellregionen har gjennomført Modul 1 i Lederutdanning – helse og omsorg. Det er 20 aktive deltakere fra Røros, Os, Tynset, Alvdal og Rendalen som er nå i gang med modul 2 i lederutdanningen. Undervisningssamlingene består av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og rollespill. Bjørg Todalshaug, ledende helsesøster i Røros kommune, har gjort seg følgende refleksjon etter å ha gjennomført modul 1 (nå igang med modul 2).

«For meg var det viktig å gjennomføre modul 1 for å få en forforståelese for dette lederstudiet. Utvikling, personlig lederegenskaper og selvrefleksjon er basisen for å bli en god leder, noe som er fokuset i Modul 1.
I eksamensoppgaven ved modul 1 fikk jeg virkelig reflektere over det som jeg som leder er god i  og hva som er utfordringene mine».

Etter gode og innholdsrike samlinger, vil studentene avlegge eksamen og vi ønsker dem lykke til!