Bibliotek

Høgskolen i Hedmark har bibliotektjeneste ved hver avdeling (Rena, Evenstad, Elverum og Hamar)http://www.hihm.no/bibliotek

Studenter kan ved henvendelse få tilsendt aktuell litteratur, fagbøker, vitenskapelige artikler, fagartikler, tidsskrifter etc til utlån. Alt av bøker, materiell til lån får man tilsendt gratis, men returporto må man selv bekoste. Artikler som ønskes og som kan kopieres, får man tilsendt gratis. Pensumbøker må en skaffe selv.

I BibsysAsk: http://ask.bibsys.no/ask/action/resources (universitetene og høgskolenes felleskatalog) kan en søke etter litteratur og bestille lån. Som student skal du automatisk få låntakeridentitet, dersom du har oppgitt e-post adresse. Låntakerid. = HHE0+studentnr. Eksempel: HHE0012345 (tre bokstaver, resten tall).

Høgskolen forhåndsbetaler tilgang til mange kilder, så som Encyclopedia Britannica, Atekst (avisartikler i
fulltekst), Idunn (norske tidsskriftartikler). Ved henvendelse til biblioteket kan en få passord til mange av kildene.

Kontaktadresse for biblioteket på Rena er:
mailadr.: bibliotek.osir@hihm.no
postadr.: Biblioteket, Høgskolen i Hedmark, Pb 104, 2451 Rena
tlf.nr.: 62 43 04 23

Vil du lære mer om litteratursøking kan vi anbefale VIKO, http://www.ub.ntnu.no/viko/start.php – et selvinstruerende system som er utviklet ved NTNU i Trondheim.