Satser på facebook

I anledning vår nye hjemmeside vil vi også satse på å bruke facebook og de sosiale mediene som informasjonskanal. Enn så lenge er vi i «startgropa» på facebook – men vi håper å få med oss mange flere Likes nå på tampen av året. Kjenner du noen som kunne være interessert i tilbudet innenfor Helselederutdanningen? …

Continue reading ‘Satser på facebook’ »

Nasjonalt oppdrag fra Helsedirektoratet

Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) er tildelt et nasjonalt oppdrag fra Helsedirektoratet om praktisk lederopplæring for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet er å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store …

Continue reading ‘Nasjonalt oppdrag fra Helsedirektoratet’ »