Håndtering av konflikter

På Finnsnes startet de i dag med første gjennomføring av det sammenslåtte emnet «Samhandling, kriser og konflikthåndtering» (15 stp), der Einar Holand (RO) og Stig Holen (HINN) er godt i gang med undervisningen. Med Hurtigruta i bakgrunnen og nydelig utsikt, klarer de forhåpentligvis å holde studentenes oppmerksomhet – slik at de lærer mer om bl.a.:

  • takling av faglig uenighet
  • konflikthåndtering og -forståelse
  • kommunikasjon i profesjonell praksis
  • håndtering av kriser
  • tverrfaglig og flerfaglig handlingskompetanse
  • forhandlingsteknikk

Emnet er en sammenslåing av de to modulene «Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse (7,5 stp) og «Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten» (7,5 stp), hhv modul 4 og 8.

Dette emnet har tre samlinger, og avslutter med en hjemmeeksamen over tre uker.

Vi ønsker lykke til videre!

Fullført alle 8 moduler

M8_Glåmdalen_2
Studentene våre i Glåmdalen er de første som har gjennomført den 8. modulen på helselederutdanningen. Mange av disse studentene har dermed gjennomført alle 8 moduler som pr i dag tilbys, på til sammen 60 studiepoeng. Nå er de også i gang med planleggingen av en ny runde med modulene 1-4 i regionen, så Glåmdalsregionen har virkelig satset på lederutvikling for sine ansatte.

Storsatsing i Ringsaker

I Ringsaker skal 40 ledere i helse- og omsorgstjenesten gjennom et treårig løp for å bli bedre ledere. De skal ta åtte moduler à 7,5 studiepoeng, over tre år.

Dette er det største  prosjektet innen dette studiet siden vi startet, mht antall deltakere og at de skal ta åtte emner, samt at det i tillegg er et parallelt prosjekt som ser på organisasjonslæring.

Ringsaker er de første som er med på et prosjekt for å finne ut hva organisasjonen som helhet får ut av at lederne tar denne utdanningen. I forkant av at utdanningen startet opp, ble det foretatt en undersøkelse blant noen av lederne og medarbeiderne til studentene, samt tillitsvalgte. De samme personene vil også, etter halvgått studieløp, igjen bli spurt de samme spørsmålene, slik at i kan se om det har skjedd en utvikling.

Se mer her (Ringsaker kommune) og her (Ringsaker Blad).
Kommunal Rapport har også omtalt dette her.

Ringsaker_studenter  (bilde fra nettsiden til Ringsaker kommune)

 

Vi ønsker Ringsaker lykke til – både med studier og organisasjonslæringen!

Vi har laget film om helselederutdanningen!

Her er filmen som er laget om Bømlo kommune og deres erfaringer og opplevelser med «Lederutdanning – helse og omsorg». Filmen er laget av Refleks film – og vi er veldig fornøyde med resultatet.
Ta en kikk her – og del den gjerne videre!

 

Lederutdanning helse og omsorg – nå også som påmeldingsstudium!

forside helselederbrosjyreBLI EN TRYGGERE OG BEDRE LEDER

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen? 

2700 deltakere fra over 115 kommuner har siden 2012 tatt en eller flere moduler (hver modul på 7,5 stp.)  i studiet «Lederutdanning – helse og omsorg». De har fått ny praktisk kompetanse og verktøy til å håndtere utfordringer i sin lederhverdag innen helse- og omsorgssektoren i kommunene!

Nå tilbys studiet som påmeldingsstudium over hele landet i perioden vår 2015 – høst 2016. Du kan velge å delta på en eller flere moduler og påmelding skjer til den enkelte modul. Det er fullt mulig å benytte ulike studiesteder underveis i studiet.

 

Oppgitte linker i oversikten nedenfor betyr at det er mulig å få mer informasjon om det spesifikke tilbudet samt påmeldingsmulighet. Vi vil fortløpende oppdatere denne oversikten.

Vår 2015:

Modul 5          Oslo – 1.samling 23.-24.04.15 og 2.samling 01.-02.06.15.
Påmeldingsfrist 26.03.15 Modul 5 – Oslo vår 2015

Modul 1          Trondheim – 1.samling 04.-05.05.15 og 2.samling 16.-17.06.15.
Påmeldingsfrist 15.04.15 Modul 1 – Trondheim vår 2015

I tillegg er Modul 2 under gjennomføring i Tromsø.

Høst 2015:

Modul 1          Stavanger – 1.samling 02.-03.09.15 og 2.samling 20.-21.10.15.
Påmeldingsfrist (kommer) Modul 1 – Stavanger vår 2015

Modul 3          Trondheim – 1.samling 14.-15.09.15 og 2.samling 28.-29.10.15.
Påmeldingsfrist 25.08.15

Modul 3          Tromsø

Modul 2          Oslo

Modul 3          Oslo (Oppstart)

Modul 2          Bodø

Modul 2          Stavanger

Modul 5          Vestfold

Vår 2016:

Modul 4          Tromsø

Modul 3          Oslo (avsluttes)

Modul 4          Oslo

Modul 2          Trondheim

Modul 3          Bodø

Modul 3          Stavanger

Høst 2016:

Modul 4          Bodø

Modul 4          Trondheim

Modul 4          Stavanger

Det tas forbehold om nok deltakere og ev. endringer samt mulig nye moduler.  For hvert tilbud som er lagt ut er det oppgitt en kontakttelefon. I tillegg kan Odd Mandal, e-post odd.mandal@fagakademiet.no tlf. 41677510 kontaktes.

Lederutdanningen (modul 1-4) tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Hedmark på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennom Kompetanseløftet 2015. I tillegg har samarbeidspartnerne utviklet modul 5 (Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten) og modul 6 (Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten). Utover dette er modul 7, 8 og 9 under planlegging, slik at hele lederutdanningen kan gi min. 60 studiepoeng.

Dokumenterer fra Bømlo

Refleksfilm, som består av tre tidligere studenter fra Høgskolen i Hedmark på Rena, er nå i full gang med å intervjue ledere i Bømlo kommune om deres erfaringer og opplevelser med «Lederutdanning – helse og omsorg».

De deltok på Lederutdanning helse- og omsorg. Nå deler de erfaringer med filmteamet. Fra venstre: Line Skrede Habbestad, Anne Økland, Hildegard Halleraker (alle gruppeleiar i Habiliteringstenesta), Jorunn J Folgerø-Holm (Rådgjevar, Helse-sosial-omsorg), Jan Henrik Frimannslund (gruppeleiar Habiliteteringstenesta) og Rigmor Linchausen (verksemdsleiar Habiliteringstenesta). Fra Refleksfilm ser vi Lydsjef Lars Nårstad, regissør Mathias Askeland og fotograf Jens Petter Larsen.

De deltok på «Lederutdanning – helse og omsorg». Nå deler de erfaringer med filmteamet. Fra venstre: Line Skrede Habbestad, Anne Økland, Hildegard Halleraker (alle gruppeleiar i Habiliteringstenesta), Jorunn J Folgerø-Holm (Rådgjevar, Helse-sosial-omsorg), Jan Henrik Frimannslund (gruppeleiar Habiliteteringstenesta) og Rigmor Linchausen (verksemdsleiar Habiliteringstenesta). Fra Refleksfilm ser vi Lydsjef Lars Nårstad, regissør Mathias Askeland og fotograf Jens Petter Larsen.

 

Med lyn, torden, snø, hagl og regn som værgudenes innslag til filmingen ytterst i havgapet på Vestlandet, er de tre filmskaperne i gang med å møte en god del av ledergruppen fra Bømlo kommune som har gjennomført de fire modulene i lederutdanningen.  -Hvis det bare var sol og blå himmel, ville det kanskje blitt litt kunstig uansett, sier en av filmskaperne, Jens Petter Larsen i Refleksfilm. Tross alt er det midten av desember og deres oppdrag er ikke å formidle noe glansbilde.

”Bømlosuksessen”
Arbeidstittelen på filmen er ”Bømlosuksessen”. Leder for markedsføringsgruppa ved «Lederutdanning – helse og omsorg», Erik Larsen, forteller at gruppa utviklet fire-fem ulike filmideer. En av disse var ”Bømlosuksessen”, som bygget på et foredrag fra rådgiver Jorunn J. Folgerø-Holm i Helse- sosialomsorg i Bømlo. Hun legger vekt på at ved å delta med så og si alle ledere og mellomledere har de fått felles teoribakgrunn som grunnlag for å reflektere over og utvikle tjenestene. Dette har igjen gitt bedre samhandling og større eierskap til vedtatte planer. Et eksempel er oppslutningen om kommunens kompetanseplan som nå er blitt et viktig strategisk verktøy for kommunen.

Dokumenter
Filmskaperne har frie kreative rammer for arbeidet sitt. Nå gjør de opptak med ledere ved ulike seksjoner og institusjoner/tjenester i Bømlo. I tida før jul redigeres opptakene og settes sammen til det de selv betegner som en liten dokumentar. Markedsføringsgruppa er godt fornøyd med at de velger en dokumentarisk form. Vi jakter jo på å formilde hva denne lederutdanningen gjør med den enkelte leder, med ledergruppa og ikke minst overfor brukerne i kommunen, sier Erik Larsen, som gleder seg til å se de første utkastene.

Filmene skal brukes på hjemmesiden, på Facebook og i den øvrige markedsføringen av utdanningen.

 

Rune Mathiassen fra Fagakademiet i havgapet noen minutter utenfor kommunesenteret i Bømlo.

Rune Mathiassen fra Fagakademiet i havgapet noen minutter utenfor kommunesenteret i Bømlo.

 

Orkdal har avsluttet sin første modul!

orkdal redDenne høstes har medarbeidere fra Orkdal gjennomført sin første modul i Helselederutdanningen. Lederne har bare eksamensavviklingen igjen før de er ferdige med «Utvikling av personlige lederferdigheter». 

Lars Metlid forteller at samling to som avsluttet semesteret også var meget god. «Som all annen kontakt vi har hatt med helselederne i Orkdal. Påtagende at tryggheten nå er skikkelig på plass,  en faglig sett veldig solid gjeng – med svært gode holdninger, ro og ydmyket. De er også svært motivert for mer læring – både for egen del og inn i egne avdelinger. 

De er et godt eksempel på en lærende organisasjon.» Til våren er denne enestående gjengen klare for modul 3 «Økonomistyring.

Lykke til med eksamen og på gjensyn!